Azərbaycanda “İzosistemlərin” xatırlanması zamanı izolyasiyalı təbəqəyə malik olan alüminium profillərdən ibarət olan sistemlər nəzərdə tutulur.  İzosistemlərdə tətbiq olunan aksessuarlar ilə birlikdə izolyasiyanın qalınlığına, tərkibinə və digər mexaniki xassələrə böyük əhəmiyyət verilir. Istehsalçı-ölkələrdə tətbiq olunan standartlardan asılı olaraq izosistemlərin texniki xarakteristikaları bir-birindən fərqlənirlər.

    

  

Bizimlə əlaqə:

Теl.:  (+994 12) 408 62 60, (+994 50) 356 69 60

(+994 55) 356 69 60, (+994 70) 356 69 60

Veb sayt: http://Vitek.az

E-mail: info@ vitek.az, office@vitek.az